განვადება 0 %
 
 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 2.67GHz
  Memory : 32GB DDR3
  Hard Drive: 2x 300GB 10K 2.5" SAS Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 3250 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 2.67GHz
  Memory : 48GB DDR3
  Hard Drive: 4x 300GB 10K 2.5" SAS Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 3600 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 2.67GHz
  Memory : 72GB DDR3
  Hard Drive: 8x 300GB 10K 2.5" SAS Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 4250 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 2.67GHz
  Memory : 144GB DDR3
  Hard Drive: 8x 300GB 10K 2.5" SAS Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 5000 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 Up X5690
  Memory : 32GB DDR3
  Hard Drive: 4x 300GB 10K 2.5" SAS Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 4100 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 Up 5690
  Memory : 72GB DDR3
  Hard Drive: 6x 300GB 10K 2.5" SAS Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 4800 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 Up 5690
  Memory : 144GB DDR3
  Hard Drive: 10x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 5500 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 Up 5690
  Memory : 144GB DDR3
  Hard Drive: 16x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 6200 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 Up 5690
  Memory : 32GB DDR3
  Hard Drive: 2x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 2890 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 Up 5690
  Memory : 48GB DDR3
  Hard Drive: 4x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 3495 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 Up 5690
  Memory : 72GB DDR3
  Hard Drive: 6x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 3580 ლარი

 • Processor : (2) INTEL XEON SIX CORE X5650 Up 5690
  Memory : 144GB DDR3
  Hard Drive: 8x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P410i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 1 წელი

  ფასი: 4200 ლარი

 
 
 • Processor : (2)Intel Xeon EIGHT CORE E5-2660
  Memory : 48GB DDR3
  Hard Drive: 4x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 7200 ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon EIGHT CORE E5-2660
  Memory : 72GB DDR3
  Hard Drive: 8x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 8000 ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon TEN CORE E5-2670v2
  Memory : 98GB DDR3
  Hard Drive: 8x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 10000 ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon TEN CORE E5-2670v2
  Memory : 192GB DDR3
  Hard Drive: 8x 600GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 14000 ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon EIGHT CORE E5-2660
  Memory : 32GB DDR3
  Hard Drive: 4x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 7500 ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon EIGHT CORE E5-2660
  Memory : 72GB DDR3
  Hard Drive: 8x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 8300ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon TEN CORE E5-2670v2
  Memory : 128GB DDR3
  Hard Drive: 8x 600GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 11000 ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon TEN CORE E5-2670v2
  Memory : 192GB DDR3
  Hard Drive: 16x 600GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 17000 ლარი

 
 
 • Processor : (2)Intel Xeon EIGHT CORE E5-2660
  Memory : 32GB DDR3
  Hard Drive: 4x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 6000ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon EIGHT CORE E5-2660
  Memory : 72GB DDR3
  Hard Drive: 8x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 6800ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon EIGHT CORE E5-2660
  Memory : 128GB DDR3
  Hard Drive: 8x 300GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 7500ლარი

 • Processor : (2)Intel Xeon EIGHT CORE E5-2660
  Memory : 192GB DDR3
  Hard Drive: 8x 600GB 10K 2.5" Raid Controller : ARRAY P420i/
  Power Supply : DUAL POWER 750
  Condition : Clear / Refurbished
  Warranty : 2 წელი

  ფასი: 9500ლარი

CALL : 558 611 766